Våra specialområden


För- och bakgrundsmusik ökar viljan och koncentrationen vid träning. Men för hög eller för låg musik upplevs irriterande och sänker träningseffekten. Därför är det viktigt att få en jämn ljudtäckning över alla tränings ytor. Eftersom ljudsystemet är en del av den dagliga verksamheten är det också viktigt med kvalitet. Ett […]

Träningscenter


Ett mötesrum är oftast det viktigaste rummet på företaget. Här samlas personal, kunder, leverantörer och viktiga beslut fattas. Detta rum är företagets ansikte utåt och bör vara funktionellt, kreativt, ordningsamt och återspegla företaget. Avio har stor kompetens och lång erfarenhet av att bygga funktionella, lättanvända och snygga konferensrum. Vem som […]

Mötesrum


Lättskötta tal- & ljudsystem med hög taluppfattbarhet samt naturtrogen kraftfull musikåtergivning. Kyrkor är en speciell miljö med komplicerad akustik. Det är viktigt att församlingen hör vad som sägs för att de ska känna sig delaktiga i samlingens innehåll. Stora hårda ytor innebär lång efterklangstid vilket resulterar i att det blir […]

KyrkorTekniken i skolan är idag många gånger föråldrad. Den gamla A/V-vagnen som rullas runt i skolan har spelat ut sin roll. Avio har under många års tid hjälp skolor förnya sin teknik till funktionella, interaktiva ljud- och bildsystem för aktivt lärande. Bland våra tyngre referenser ligger anrika Lundsbergs Skola, Forshaga […]

Klassrum


En hörsal, aula eller auditorium är ett en plats där människor samlas för att uppleva, se och höra. För att behålla publikens intresse är det oerhört viktigt att de ser och hör vad som sägs. Få företag har kompetensen att installera en fungerande hörsal. Vanligt är att tekniken inte fungerar, […]

Hörsalar